Mineraler, Kemikalier och Filtrering
med kompetens, tillgänglighet och engagemang

ACM

Nu är vi tillbaka

Vi är några medarbetare från gamla CDM som återförenats i ett nytt bolag. Vi tror fortfarande på det lilla företagets möjligheter att hitta flexibla lösningar för optimal kundnytta.

Vi är inne på vårt åttonde år och har de senaste åren etablerat oss rejält på pappersindustrin. Med erfarna resurser från gamla CDM erbjuder vi kostnadseffektiva produkter vid pappersmaskiner och vattenrening.


ACM startade 1 december 2007

Vi startade med att bearbeta marknaderna inom Specialkemi. Som grund låg ett avtal för distribution av produkter från divisionen Imerys Performance Minerals Europé (PME) och gäller för Sverige.

Produkterna är kaolin och kalciumkarbonat och används främst inom färg-, plast-, gummi-, lim-, tryckfärgs- och textilindustrin.

Nyheter från ACM

15 maj 2014

IMERYS TAR ÖVER GOONVEAN KAOLIN PRODUKTION

För något år sedan förvärvade Imerys Goonvean vilka producerar kaolin i Cornwall i södra England. Huvudsaklig orsak var att säkra en framtida försörjning av råvara och utveckla nya produkter.

Konkurrensmyndigheten i UK godkände genomförandet i December 2013. Eftersom Goonveans produktpalett var framtagen som en rak motsvarighet till Imerys sortiment beslöts ganska omgående att ersätta samtliga Goonveans varumärken med Imerys produkter.

ACM har avtal med Imerys som exklusiv distributör, vilket innebär att vi under försommaren tar över distribution till Goonveans gamla kunder. All kraft sätts nu in att klara detta utan att våra kunder får en sämre försörjning. Vi ser fram mot denna utmaning.

 

12 februari 2014

Imerys lanserar ImerCareTM - mineraler för kosmetika

Imerys kombinerar sina unika kunskaper och tillgången till 25 olika naturliga mineraler med applikationsexpertis i en lansering av ett nytt produktsortiment för kosmetika.

Den senaste processteknologin möjliggör framtagande av mineraler med extra hög renhet anpassade för kraven som ställs av kosmetikbranschen. Mineraler är naturliga råvaror som utgör miljövänliga alternativ till syntetiskt framtagna produkter.

Imerys är fokuserade på att kontinuerligt utveckla produkter för nya applikationer inom kosmetika och har möjlighet att modifiera produkter baserade på specifika behov. ACM utökar samarbete med Imerys och expanderar verksamheten till kosmetika.

Kontakta oss gärna för en djupgående diskussion om de möjligheter som finns med ImerCare-sortimentet.

 

28 augusti 2013

Imerys lanserar nya produkter

Vid mässan i  Nuremberg 2013 lanserade Imerys sin nya ”nano”  kaolin Optigloss. Imerys har testat Optigloss tillsammans med flera av våra kunder och det ser mycket lovande ut när det gäller besparingsmöjligher för medel- och högglans- produkter.

Imerys har även släppt det nya matteringsmedlet Optimat vilket främst är avsett för ”deco” sidan. Optimat ger en mycket matt yta och en låg underglans. Produkten är relativt hård vilket bidrar till reptålighet samt förbättrade egenskaper för ”touch-up”.

ACM har tillgång till hela Imerys produktportfölj för Performance Minerals. Kontakta oss gärna för datablad och mer information om vilka nya möjligheter vi nu kan erbjuda.

 

22 augusti 2013

ACM - System för Retention och Torrstyrka

Vi kan med glädje meddela att vårt arbete att utveckla nya koncept för retention och pappers- /kartongstyrka pågår för fullt. Sedan ett halvår tillbaka är flera projekt som vi tror mycket på igång. Våra samarbetspartners ute i världen ligger lite längre fram och de genomför och har genomfört flera projekt med bra resultat.

Med produktportföljen vi förfogar över har vi möjlighet att kombinera traditionella retentionskemikalier, med olika typer av torrstyrkehöjande produkter i syfte att nå det kunderna vill ha. Det kan vara förbättringar av retention, formation, "pitch control", styrka, men inte minst kostnadsläget.

I vår flora av produkter har vi PAM, Bentonit, Stärkelse baserade polymerer, PVAm, GPAM och en rad olika typer av fixeringsmedel.

Vår annons i Nordisk Papper & Massa - juni 2013

 

nordisk_papper_massa_juni_2013

 

14 juni 2013

Functional Coatings

Vi har påbörjat ett samarbete med den tyska tillverkaren av specialkemikalier Schill & Seilacher. Samarbetet innebär att vi ansvarar för distributionen av deras produkter till pappers- och papperskonverteringsindustrin i Sverige och Norge.

logo_ss_neu

Schill & Seilacher är fokuserade på ”Functional coatings” och flamskyddsmedel som ger möjlighet att skapa unika egenskaper hos papper- och pappersbaserade förpackningar. 

Produkter appliceras för att ge pappersprodukter exv barriäregenskaper, antislip egenskaper eller som bestrykning som skyddar ytan på exklusiva förpackningar. Detta sortiment ger oss en möjlighet att arbeta nära våra kunder med ambitionen att öka förädlingsvärdet hos deras produkter.

Med dessa produkter i kombination med vår kunskap om specialkemi och pappersegenskaper kan vi bidra till våra kunders produktutveckling.

 

7 augusti 2012

ACM nyanställer igen..

emil_engvall

Vi är mycket glada att meddela att Emil Engvall ansluter till vårt team på ACM. Emil börjar sin anställning hos oss den 1 oktober då han i huvudsak kommer att jobba i vår avdelning Special Kemi. Vi känner Emil sedan många år tillbaka eftersom han arbetade i vårt team på CDM innan Ciba köpte företaget. Emil har under tiden mellan CDM/Ciba även hunnit med att arbeta för BTG och Albany.

 

14 mars 2012

ACM utökar sitt samarbete med Imerys

Från 11 April tar vi över hanteringen av hela Imerys Performance Minerals. Det innebär att vi får diatomit, mica, perlit, fältspat samt specialmineraler för mattering mm.

Det finns ytterligare mineraler i pipe-line. Tillsammans med vårt övriga program innebär det att vi har tillgång till ett multi-mineral package. (Se Imerys Announcement)

Samordning kan ske av leveranser, teknik, presentationer mm.

Produkterna kommer fortsatt att finnas på våra lager i Falkenberg och Uddevalla. Nya produkterna i Falkenberg.
  

Vi ser fram mot ett ökat samarbete,

Tommy Peterson

 

14 mars 2012

ACM och Chemigate har undertecknat ett samarbetsavtal

Avtalet innebär att ACM får exklusivitet att marknadsföra produkterna Raifix och Raisabond till den svenska, norska och danska pappers- och kartong industrin. Samarbetet mellan företagen har pågått en tid, och med detta avtal väljer vi nu att göra det officiellt. Avtalet gäller från och med 1 november 2011.

Chemigate och ACM:s strategier är mycket lika och båda företagen ser en ljus framtid för Special-styrke produkter och Stärkelse baserade Fixatives. ACM kommer som representant för Chemigate att ge teknisk service, bistå med trouble-shooting, samt bedriva utveckling på plats hos kunderna.

 -Raifix och Raisabond är produkter som kompletterar och fyller upp en del luckor i vår produktportfölj, samtidigt som vi täcker upp Chemigates vakanser på den Scandinaviska marknaden. säger ACM:s VD, Bengt Wigermo.

 

14 februari 2012

Fortsatt stark utveckling under 2011!

Under året har vi haft en kraftig ökning för vår försäljning till pappersindustrin. Idag står vår avdelning Papper för nästan hälften av ACM's totala omsättning. Vi är glada att kunna konstatera att nya kunder kommer till hela tiden! Extra roligt är det att se att nya samarbetet med Chemigate utvecklas bra. 

Trots vissa förändringar på marknaden kan Specialkemi fortsätta visa på ökning. Förutom fortsatta framgångar för Imerys mineraler så kan vi peka på kraftigt ökad försäljning av våra självrensande filter. Dessutom har arbetet med att lansera de nya Tytan - produkterna gått nästan bättre än förväntat.

Vi fortsätter alltså att växa. För 2011 ökade omsättningen med nästan 50% till knappt 66 Msek.

Nu ser vi med tillförsikt fram emot att överträffa dessa siffror under innevarande år. Vår budget förutspår att vi kommer lyckas med detta!

Bengt Wigermo

   

28 februari 2011

Åter en gammal CDM:are ansluter till ACM

Birgitta Forsén börjar en anställning hos oss från och med 1 mars i år. Hon är den sjunde före detta CDM:aren som nu ansluter till vårt företag. Birgittas uppgifter blir att tillsammans med Monica Jällbrink sköta om vår kundservice och logistik.

        birgitta_forsen

Birgitta arbetade 26 år på CDM, och hann med 6 år på Ciba/BASF innan hon slutade där. Med sin kompetens och långa erfarenhet blir hon och Monica, från vårt huvudkontor, ett starkt team i vår strävan att leverera värde till våra kunder. Vi hälsar Birgitta hjärtligt välkommen till vårt gäng.

   

3 februari 2011

Johnson Matthey lägger ner sina Vertec-produkter

Johnson Matthey har pga dålig lönsamhet försökt sälja sin division för Vertec-produkter (titanater). Då detta misslyckats pga olika omständigheter, har man beslutat att lägga ned denna del med kort varsel. Produktionen kommer att stoppas redan i mitten av mars.

Vi på ACM fick besked att verksamhet skulle fortsätta i ny regi, men när det kom i ny dager under December fick vi snabbt fundera på framtiden.

ACM har knutit till sig ett bolag som heter Borica, som tidigare tillhörde ICI familjen och har hela portföljen som motsvarar Vertec. Fördelen är att dessa produkter testats och i de flesta fall fungerar de helt likvärdigt. ACMs ansvar blir att vara distributör för hela Norden.

Vi har ett lager av JM produkter som täcker ungefär fram till Mars. Produkter från Borica skall omgående beställas för lev i Mars.

Så snart som möjligt kommer nya datablad + SDB att skickas ut.

Tommy Petersson

 

31 januari 2011

Omsättningen upp för 2010 med 23%

Vi rapporterade i somras om ACM's starka utveckling. Under hösten har farten hållits uppe och detta har resulterat i en försäljning på strax över 45 mSEK för helåret 2010. Detta är mycket glädjande och speglar främst våra framgångar inom pappersindustrin. 

Nu inför 2011 förutspår vi en ÄNNU KRAFTIGARE ÖKNING! Bakgrunden till detta är att några av Sveriges större koncerner inom pappersindustrin har tillkommit som kunder. Prognosen är att vi kommer fördubbla vår försäljning till denna kundkategori.

Dessutom fortsätter vårt affärsområde Specialkemi att växa- om än i en mer normal takt. Sammantaget innebär det att vår omsättning för det innevarande året bedöms kunna överstiga 60 mSEK med råge. 

Bengt Wigermo
VD

   

19 januari 2011

Lyckat försök att filtrera bentonit

ACM har tillsammans med Munkedals Pappersbruk genomfört ett lyckat test med det nya självrensande filtret. Försöket har genomförts sedan V34 på bentonit doseringen (retentionskomponent) vid PM8.

Under provtiden har det inte varit några driftstörningar som kan relateras till det nya filtret. Tidigare använde bruket manuella filter med silkorgar som tömdes en gång per dygn.

Produktionschefen Tommy Ekström säger, - försöket har varit så pass lyckat att vi nu beställt filterutrustning även till PM5. Filtren används också med framgång inom andra segment som t ex färgindustrin.

 munkedal_provfilter

13 juli 2010

Turbulens för råvaru- och transportkostnader

Det råder brist på de flesta råvaror för organiska koagulerings- och flockningsmedel. Vissa tillverkare av dessa råvaror har driftsavbrott eller bara begränsade möjligheter att producera fullt ut. Det finns exempel där producenter hänvisar till "force majeure" för att hantera situationen.

Samtidigt har den globala efterfrågan på flockningsmedel ökat markant under de senaste månaderna. Det har gjort det svårt för alla, vilket framför allt resulterat i betydligt längre ledtider. Vi har dock säkrat tillgången på de produkter som våra kunder använder i vårt område.

Trycket har också ökat från transportörerna att få upp priserna, vilket baseras på de kostnadsökningar de fått för bland annat diesel.

 

13 juli 2010

ACM:s Försäljningen upp 34% första halvåret 2010

Industrin i världen håller sakta men säkert på att öka farten igen. Den djupa svackan vi varit inne i har varit tuff för de allra flesta företagen. ACM är nu inne på andra året i sin satsning på pappersindustrin och det är med glädje och viss stolthet vi konstaterar denna starka utveckling.

Omsättningen har på årsbasis ökat till 43,6 Msek från 32,6 Msek främst baserat på nya affärer inom pappersindustrin. Samtidigt har vi ett flertal intressanta projekt i "pipe-line" där vi verkar uppnå tekniska förbättringar och besparingar.

Vi vill passa på att rikta ett stort TACK till våra kunder och potentiella kunder för det stora förtroende vi får!

Bengt Wigermo
VD

 

9 juni 2010

Erik är tillbaka på kundservice i sommar

Erik Andersson som till vardags studerar på Handels i Göteborg vikarierade förra sommaren när Monica Jällbrink var på semester. Han gjorde det så bra att vi vill ha hans hjälp nu i sommar också.

Han har redan börjat repetera arbetsuppgifterna tillsammans med Monica för att vara beredd att hoppa in under veckorna 24, 27 28, 29 och 30. Vi önskar Erik välkommen tillbaka och lycka till. 

untitled

7 juni 2010

ACAT utvidgar i Europa

Vår samarbetspartner ACAT har expanderat ytterligare och är nu representerade i stora delar av Europa. I satsningen som i första hand är riktad till pappersindustrin, marknadsför ACAT produkter för retention, avvattning, fixering och vattenrening.

Produktnamnen är FlocStar ®, FixStar ®, RetStar ® och BentStar ®, vilka är samma produkter och namn vi på ACM har. ACAT-familjen är nu representerade i följande europeiska länder: Belgien, Bulgarien, Danmark (ACM), Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge (ACM), Polen, Portugal, Rumänien, Sverige (ACM), Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckiska.Republiken, Turkiet, Ungern, Storbritannien, Cypern och Schweiz.

1 juni 2010

Nytt självrensande filter

Specialkemi, Papper

Vi har tagit fram en ny avskiljningsteknik för våra självrensande filter. Den ger lägre tryckfall och högre flöden tack vara en mer öppen filteryta, vilken är särskilt lämpad för gelformade partiklar. Vi har genomfört ett flertal testkörningar som visat på mycket goda resultat. Hela vårt sortiment av filtersystem finns för leverans. Vi kan med relativt kort varsel fixa en provkörning ! Ring Tommy Petersson för mer info, 031 - 709 74 16.

 

27 maj 2010

Nya Polymerer och Fixeringsmedel

Papper

I samarbete med våra leverantörer har nya polymerer och fixeringsmedel tagits fram. Arbetet ligger i linje med vår ständiga strävan efter bättre och billigare totallösningar. Du finner de nya produktnamnen i listorna under fliken Affärsområde / Papper / Retention, Fixering och Vattenrening.

 fixstar1